انعقاد تفاهم‌نامه همکاری هلدینگ کارن با دانشگاه محقق اردبیلی

در مورخه 1403/03/23 جهت توسعه همکاری‌های مشترک صنعت با جامعه علمی و دانشگاهی، تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین هلدینگ کارن و دانشگاه محقق اردبیلی منعقد گردید.