شتابدهی

سرمایه‌گذاری

خواهشمند است پیش از تکمیل طرح نامه به موارد زیر توجه نمایید:

۱- برای درخواست پذیرش، شما باید فرم طرح نامه دریافتی را به صورت کامل پر کرده و به همراه اطلاعات تکمیلی از ایده یا طرح ارائه شده در سایت بارگذاری نمایید.

۲- اگر تشکیل تیم داده‌اید لازم نیست همه افراد جداگانه ثبت‌نام کنند، بلکه تنها یک نفر می‌تواند اطلاعات همه اعضای تیم را در فرم ثبت‌نام وارد کند.
۳- فرم طرح نامه در اسرع وقت بررسی شده و در صورتی که شرایط اولیه را در ارزیابی توسط کارشناسان به دست آورده باشد، برای بررسی نهایی دعوت به مصاحبه حضوری خواهید شد.

۴- آنچه در تکمیل این طرح نامه برای ما اهمیت دارد، وجود برنامه‌ای مدون و جامع برای فعالیت آینده تیم شما است و اینکه اجرای ایده شما منجر به کسب و کاری شود که پس از خروج از شتابدهنده قابلیت فعالیت مستقل را نیز داشته باشد.

دریافت فرم طرح‌نامه

ارسال فرم

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

ارسال فرم طرح‌نامه پذیرش

​شما می‌توانید در صورت داشتن مستندات آن را از طریق باکس ارسال فرم برای ما ارسال کنید.
در صورت نداشتن مستندات فرم زیر را تکمیل نموده و برای ما ارسال نمایید.