رویدادهای کارونو

این رویدادها طبق برنامه‌ریزی کارونو حضور در نمایشگاه یا رویدادهای متناسب و مرتبط با فضای نوآوری و فناوری است.

نمایشگاه نوآوری و فناروی اینوتکس

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
​​​​​​​
این رویداد که با هدف ارائه محصولات و خدمات نوآورانه و فناورانه در پارک فناوری پردیس بصورت سالانه برگزار می‌شود امسال نیز طبق هر سال برگزار گردید.
کارخانه نوآوری کارونو نیز با منظور معرفی خدمات خود و همچنین معرفی دو طرح مستقر در کارخانه نوآوری در این نمایشگاه حضور بهم رساند.