منتورینگ

هر کسی در زندگی حداقل به یک مشاور و راهنما نیاز دارد. همان‌طور که دوستانتان در مشکلات زندگی راهنمایی‌تان می‌کنند، منتور نیز همین میزان پشتیبانی را در زمینه کاری فراهم می‌کند.
داشتن منتور در هر مرحله‌ای ارزشمند است، برای مثال پیدا کردن کار، کنار آمدن با یک نقش و سِمت جدید، تلاش برای پیشرفت شغلی یا تغییر دادن مسیر کاری.
منتور فرصت‌هایی را برای شما فراهم می‌کند که در زمینه کاری‌تان پیشرفت کنید. می‌توان گفت تقریباً تمامی افراد موفق در نقطه‌ای از زندگی‌شان یک منتور داشته‌اند.

list item image
list item image
list item image
list item image

منتورهای ما

​جهت دریافت وقت منتورینگ با ما تماس بگیرید.