استارت‌فست (رویداد استارتاپی)

در این رویدادها طبق برنامه‌ریزی کارونو هر فصل یک مورد از آن را برگزار می‌کند از صاحبان ایده و فناوران دعوت به‌عمل می‌آید تا با ارائه ایده‌های خود به سرمایه‌گذاران و تیم داوری آنان را برای سرمایه‌گذاری بر طرح خود مجاب می‌سازند.

اولین رویداد استارت‌فست کارونو

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
​​​​​​​
در این رویداد که با هدف معرفی کارخانه نوآوری کارونو و حوزه فعالیت این مجموعه برگزار گردید سعی بر این شد تا علاوه بر شناساندن کارخانه نوآوری به نخبگان و صاحبان ایده، از اهداف کوتاه مدت و بلند مدت کارخانه نیز رونمایی گردد تا فناوران بتوانند برای ادامه همکاری با این مجموعه رغبت پیدا کنند.

سخنرانان:
سخنرانان این رویداد سرکار خانم شهباز مدیر کارخانه نوآوری کارونو، سرکار خانم گلبن مدیر اجرایی شرکت کارن، سرکار خانم علمی مدیرعامل شرکت زیما توسعه پارسیان کیش، جناب آقای احمدی مدیرعامل شرکت کارن و جناب دکتر خسروخاور رئیس هیئت مدیره هلدینگ کارن، دکتر عاملی استاندار استان.​​​​​​​

دومین رویداد استارت‌فست کارونو (امید)

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

در این رویداد که با هدف معرفی کارخانه نوآوری کارونو و حوزه فعالیت این مجموعه برگزار گردید سعی بر این شد تا با دعوت و سخنرانی افراد و بازیگران فعال در اکوسیستم نوآوری استان اردبیل از تجربیات خود سخن گفته و دیدگاه خود را در درباره کارخانه نوآوری کارونو بیان کنند تا دیگران با اعتماد بیشتری پا به این مجموعه نهند. همچنین در این رویداد تیم‌های مستقر در کارخانه نوآوری طرح خود را ارائه نمودند تا دیگران با رویکرد کارخانه نوآوری درباره طرح‌ها و ایده‌ها مطلع گردند.

سخنرانان:
​​​​​​​سخنرانان این رویداد سرکار خانم شهباز رئیس کارخانه نوآوری کارونو، سرکار خانم دکتر همتیان ریاست دبیرخانه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، جناب آقای دکتر پردل رئیس سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، جناب آقای مهندس احمدی مدیرعامل شرکت کارن، جناب آقای مهندس عبدی مدیرعامل شتابدهنده جاویدان و دبیر کانون کارآفرینان برتر استان اردبیل، جناب آقای مهندس فرهمند با طرح توربین‌های بادی نوین، سرکار خانم محققی با طرح اجتماع نوآوران و جناب آقای مهندس فرضی‌زاده با اپلیکیشن شناسایی بیماری و سموم گیاهان و مواد غذایی.​​​​​​​